Kabe’nin içinde ne var?

0
350
hit

Bugün size kutsal mabedimiz, kıblemiz olan Kabe’den bahsedeceğim. Kabe’nin içinde ne var, herhalde bu dünyada içinde ne olduğu en çok merak edilen en büyük hazine diyebiliriz. Kabe’ye Allah’ın evinin denmesinin sebebini Hac süresi 26. ayetinde şöyle açıklıyor:

“Bir zamanlar Kâbe’nin yerini İbrahim’e şu şekilde hazırlamıştık: Sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma; tavaf edenler, orada (kıyama) duranlar, ruku edenler ve secdeye varanlar için EVİMİ tertemiz et.”

Kabe kelimesinin kökenine baktığımızda sözlükte dört köşeli küp şeklinde yapı anlamındaki kab kelimesinden türediğini görüyoruz. Ayrıca Kabe’ye Beytullah, Mescidü’l-Haram gibi isimler de denilmektedir.

Kabe’nin İçinde Ne Var?

Diyanet İslam ansiklopedisinde kabenin içinde ne var sorumuza cevap olacak şöyle bir paragraf geçer:

“İçi dört köşe bir oda görünümünde olan Kâbe’nin Rüknü’l-Irâki köşesinde dama çı­kılan merdiven ve önünde “tövbe kapısı” denilen bir kapı yer alır. Taban mermer döşeli, duvarlar 2 m. yüksekliğe kadar mermer kaplamalıdır. Yapılan onarım ve yeniden inşalarla ilgili olarak batı duvarı­na beş, doğu ve kuzey duvarlarına birer kitabe yerleştirilmiştir. Tabanın ortasında, Abdullah b. Zübeyr zamanından kalma güney-kuzey yönünde dizilmiş üç ağaç direk ve bunlardan kapının karşısındakinin önünde batı duvarına doğru Hz. Peygamber’in namaz kıldığı yer bulunmaktadır; burası secca­de şeklinde bir mermerle belirtilmiştir. Tavan ve duvarlar, yukarıdan mermer kaplamalara kadar inen çepeçevre kır­mızı atlastan yapılmış bir perde ile örtülü­dür. Tavan ile dam arasında 1,33 m. yük­sekliğinde bir açıklık vardır.” Hemen yukarı resimdeki gibi bir görüntü var diyebiliriz.

Kabenin içinde ayrıca tavana çıkmak için bir merdiven bulunmaktadır. Yerden iki metre kadar yüksekte altın bir kapısı vardır. Ayrıca tavanda da altın ve gümüş kandiller yer alıyor. Osmanlı padişahları tarafından dönem dönem onarımlar yapılmış ve onarımlara halen devam etmektedir. Günümüze kadar korunan ender İslam eserlerinden biridir.

Kabenin yüksekliği her onarımında artmıştır. Son olarak Abdullah bin Zübeyr tarafından 12.95 metre yükseklikte korunmuştur.

Kabe örtüsüne Sitare ve ya Kisve denilir. İlk örtüyü kimin yaptığına dair çeşitli rivayetler var. Ancak en kuvvetli olan İsmail A.s’ın yaptığıdır. Daha sonra ülkeler sırayla kabenin örtüsü değişimini yapmaktadır.

Kabe’yi İlk Kim İnşaat Etti?

Kabe ilk defa Hz. İbrahim tarafından inşa edildi. Ancak ilk örtüyü dikmediği kesindir. O zaman yerle aynı hizada tek bir kapı vardı. Daha sonra kapı yerden yükseğe alınmıştır. Şuanki saf altından olan Kabe kapısı Suudi kral tarafından yaptırılmıştır.

Kabenin anahtarı ise Peygamber efendimizin de ailesinin mensubu olduğu Kureyş kabilesinden Es Sidane Seybe ailesi tarafından muhafaza edilmektedir. Ayrıca her yıl kabe örtüsünün değiştirme şerefini de ellerinde bulunduruyor.

Allah bir gün herkesi orayı ve oraları görmeyi nasip etsin.

Yorum ve Görüşlerinizi Bildirin

Please enter your comment!
Please enter your name here